0 0
Read Time:3 Minute, 39 Second

Ordinul Asistenților Medicali, în mod constant preocupat de îmbunătățirea practicii medicale a asistenților medicali, a finalizat, în luna ianuarie a acestui an, procesul de completare și modificare a Codului de etică și deontologie profesională al asistentului medical. Astfel, Consiliu Național al OAMGMAMR a adoptat, în decembrie 2020, hotărârea de modificare a Codului de etică, un act de referință pentru practica medicală, care nu este altceva decât un ansamblu de norme de conduită profesională. Conform procedurilor de reglementare, Hotărârea Consiliului Național al OAMGMAMR, a fost publicată în Monitorul Oficial la finele lunii ianuarie, moment din care noile reglementari devin opozabile asistenților medicali. Acest proces de amendare a normelor de conduită profesională este rezultatul unui proiect derulat cu mult profesionalim de OAMGMAMR, respectiv POLMED, obiectivul principal al proiectului constând în dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenți medicali și moașe, în beneficiul relației personal medical-pacient.
Astfel, încă de la primele prevederi ale Codul de etică sunt introduse cele trei valori esențiale ale profesiei: profesionalismul, cooperarea și empatia care vor ghida asistentul medical în conduita sa profesională. Codul de etică nu se rezumă la enunțarea doar a acestori valori, ci pentru o înțelegere deplină este completat cu prevederi generoase și explicite care vin în sprijinul asistenților medicali, prevederi care definesc într-o manieră asimilabilă conduitei aceste valori. Prin urmare, profesionalismul este definit prin deținerea și exercitarea cunoștințelor și competențelor necesare realizării unui act de îngrijire de înaltă calitate, cu respectarea principiilor eticii și deontologiei profesionale. De asemenea, profesionalismul presupune ca asistenții medicali și moașele să fie capabili să acorde îngrijiri de calitate, adaptate nevoilor de sănătate ale membrilor societății, indiferent de vârstă, poziție socială, gen, orientare politică, religioasă sau sexuală, grad de invaliditate sau alte criterii de diferențiere, contribuind astfel la creșterea nivelului de sănătate a populației, la promovarea și adoptarea unui stil sănătos de viață. Totodată este definită  cooperarea care presupune stabilirea unor relații cu toate persoanele implicate – membri ai echipei medicale, pacienți, familiile acestora – bazate pe o comunicare reală și deschisă, astfel încât să permită schimbul de informații, cunoașterea și sprijinul reciproc, conducând la dezvoltarea relației asistent medical/moașă – pacient – familie, cu rezultate benefice în acordarea îngrijirilor medicale, care pot deveni astfel individualizate, complete și continue. Cooperarea implică, de asemenea, îmbunătățirea muncii în echipa medicală, creșterea nivelului de coeziune din cadrul acesteia, fapt ce se poate reflecta în calitatea îngrijirilor acordate, în modul în care sunt acestea percepute de către pacienți și familiile acestora. Și, nu în ultimul rând, este definită o valoare care joacă un rol foarte important în relația asistent medical-pacient, și anume, empatia. Nici această valoare nu este introdusă ca o noțiune, ci ca un concept, care în actul medical este descris ca abilitatea de a înțelege, simți și împărtăși sentimentele celuilalt (pacient, membru de familie). Fondul conceptului este abordat dincolo de forma lui și este descris în esența lui ca fiind acea capacitatea cognitivă, emoțională și comportamentală de a te pune în situația pacientului sau a rudelor, a înțelege problemele și stările din perspectiva acestora și a comunica adecvat cu aceștia. Empatia este o valoare profesională esențială în profesia de asistent medical/moașă, definită implicit și explicit prin grija față de pacient. ,,Inițiativa identificării valorilor profesiei urmărește o reformă de substanță în domeniu, orientată către performanță și având în centrul ei grija pentru pacient. Empatia, cooperarea și profesionalismul – aceste valori promovate vor susține și vor ghida comportamente adecvate în practica clinică, vor oferi un sistem de referință pentru autoevaluare și evaluare a calității serviciilor de îngrijire medicală”, a declarat președintele OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte.
Mesajul orientat către profesionalismul dublat de empatie este susținut și promovat și de către președintele OAMGMAMR filiala Argeș, Estera Stămoiu, care a declarat: ,,Ca asistenți medicali, este necesar să fim convinși de natura absolut esențială a promovării și implementării acestor valori. Fiecare relație asistent medical –pacient nu se oprește la simpla cunoaștere a normelor de etică profesională. Relația implică o responsabilitate în procesul de învățare a eticii și de îmbunătățire continuă a practicii. De aceea, unul din obiectivele filialei noastre în acest an va fi acela de promovare a acestor valori profesionale urmărind un deziderat organizațional, calitatea serviciilor de îngrijire oferite de asistenții medicali. Pacienții vin cu speranțe fără limite, iar încrederea pusă în mâinile noastre atârnă greu, cât viața întreagă. De aceea, nu avem dreptul să-i dezamăgim, ci prin atitudinea noastră să ne ridicăm, mereu, deasupra oricărei provocări”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %