0 0
Read Time:6 Minute, 28 Second

# La categoria „posturi complete” nu sunt locuri disponibile pentru profesorii de geografie

Cadrele didactice sau viitoarele cadre didactice, care participă anual, la concursul național de Titularizare, au așteptat cu sufletul la gură posturile disponibile în școlile din țară. Pe site-ul titularizare.edu.ro/2021/ au fost publicate, săptămâna trecută, de către Ministerul Educației listele cu aceste posturi. Portalul se republică în fiecare an, iar informațiile apărute sunt cele esențiale pentru procesul de angajare în sistemul de învățământ. Lista este grupată în trei categorii: posturile complete cu viabilitatea de cel puțin 4 ani, posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani și posturile incomplete. În județul Argeș, la categoria „posturi complete” nu se găsesc, spre exemplu, deloc posturi pentru profesorii de geografie, pentru diciplinele limba și literatura română, biologie sau istorie sunt disponibile doar câte două posturi, iar pentru chimie – trei. În continuare, aveți lista completă a posturilor scoase la concurs în școlile din județul Argeș, conform informațiilor publicate de Ministerul Educației.
Posturile complete cu viabilitatea de cel puțin 4 ani
– 20 – educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar;
– 10 – învățător/institutor pentru învățământul primar/ profesor pentru învățământul primar, 6 – profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică;
– 3 – fizică, 1 – chimie, 1 – fizică-chimie, 1 – matematică, 1 – istorie, 1 – limbă germană, 9 – educație fizică și sport;
– 1 – alimentație publică și turism, 1 – arhitectură, 1 – silvicultură, 1 – discipline teologice de specialitate;
– Gimnaziu/Liceu muzică/artă-coregrafie: 1 – arta actorului, 2 – corepetiție, 2 – instrument la alegere, 4 – muzică instrumentală (funcție de instrument);
– 3 – pregătire – instruire practică (mecanică), 2 – pregătire – instruire practică (prelucrarea lemnului), 1 – pregătire -instruire practică (silvicultură), 1 – prelucrarea lemnului.
Posturile complete cu viabilitatea sub 4 ani
– 80 posturi – educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar;
– 40 posturi – învățător/institutor pentru învățământul primar/ profesor pentru învățământul primar, 1 – profesor documentarist, 2 – profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică;
– 5 posturi de matematică, 6 – de mecanică,1 – informatică, 1 – tehnologia informației și a comunicațiilor, 2 – electrotehnică și automatizări, 1 – electrotehnică, electromecanică, 4 – fizică, 2 – biologie, 1 – chimie, 1 -economic, administrator, comerț și servicii
– 1 post de limba și literatura română, 1 – limba și literatura română (limba latină), 7 posturi de limba engleză, 4 – limba franceză
– 2 – agricultură, horticultură, 3 – alimentare publică și turism, 1 – industrie alimentară;
– 7 – educație fizică și sport, 1 filosofie, logică, argumentare și comunicare, 1 – istorie, 1 post – filosofie, logică, argumentare și comunicare, 1 – gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică;
– Gimnaziu/Liceu muzică/artă-coregrafie: 1 post de artă vocală-inițiere vocală, 1 – corepetiție, 1 – modelaj, 6- muzică instrumentală (funcție de instrument), 1 pictură, 1 – procesarea computerizată a imaginii;
– Clubul Copiilor: 1- orchestra, 1- atelierul fanteziei;
– Nivel de învățământ – special preșcolar -: 2 posturi de educatoare/educator itinerant și de sprijin; institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul preșcolar special; profesor itinerant și de sprijin pentru învățământul special preșcolar;
– Nivel de învățământ – special gimnazial -: 3 posturi de profesor-educator, 5 de profesor itinerant și de sprijin, 1 profesor psihopedagog;
– Nivel de învățământ – special – 2 posturi de profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială, 3 – activități de preprofesionalizare;
– Nivel de învățământ – special primar – 2 posturi de învățător itinerant și de sprijin/institutor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar/profesor itinerant și de sprijin pentru învățământul special primar;
– Pregătire – instruire practică: 1 – alimentație publică și turism, 1 – asistență medicală, 5- electrotehnică/electromecanică, 1- chimie industrial, 3 – estetica și igiena corpului omenesc, 13 – mecanică, 2 – prelucrarea lemnului, 5 – transporturi/conducerea autovehiculelor, 2 – transporturi/transporturi rutiere.
Posturile incomplete:
– 14 posturi de limba și literatura română, 28 – limba engleză, 18 – limba franceză, 8 – limba germană, 12 – limba latină, 1 – limba greacă veche, 1 -limba rusă, 1 – spaniolă;
– 32 posturi – biologie, 54 – chimie, 4 -alimentare publică și turism, 3 – estetică și igiena corpului, 3 – prelucrarea lemnului, 2 – protecția mediului, 2 – industrie alimentară, 1 – agricultură, horticultură, 1- zootehnie;
– 97 posturi de Informatică – Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, 88 de fizică, 45 posturi – matematică, 10 – tehnologia informației și a comunicațiilor, 7 – electronica și automatizări, 4 – mecanică;
– 64 posturi de educație fizică și sport, 78 de educație muzicală, 82 de educație plastică, 3- educație vizuală-educație artistică, 1 – kinetoterapie;
– 31 posturi pentru geografie, 33 pentru istorie, 56 – educație tehnologică și aplicații practice, 26 – gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică, 12 – economie, 5 educație economică-financiară, 5-economic, administrativ, comerț și servicii, 1 – economie aplicată;
– 11 posturi de filosofie, logica argumentării și comunicare, 4 – psihologie, 3 – sociologie, 27 – religie ortodoxă, 2 – discipline teologice de specialitate, 2 – educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar, 5 – professor psihopedagog;
– Gimnaziu/Liceu muzică/artă-coregrafie: 2 -ansamblul coral, 1 – ansamblul orchestral, 1 arhitectură, 1 -armonie, 1 arta actorului, 1 arta vocală-canto, 1 arta vocală-inițiere vocală, 1 corepetiție, 1 desen proiectiv, 1- elemente de perspectivă 1-etnografie și folclor musical, 1 – euritmie, 1 – forme musicale, 5 – instrument la alegere, 1 – istoria muzicii, 1 – istoria teatrului universal și românesc, 1 – jazz-muzică ușoară, 1 – media și poligrafie, 1-muzică de camera, 12 – muzică instrumental, 1 – perspectivă și desen proiectiv;
– Pregătire – instruire practică: 3 – alimentație publică și turism, 1 – agricultură/horticultură, 1 – economic, administrativ, comerț și servicii, 6- electrotehnică/electromecanică, 1- industrie alimentară, 3 – estetica și igiena corpului omenesc, 11 – instruire practică- mecanică, 3 – prelucrarea lemnului, 6 – transporturi/conducerea autovehiculelor, 1 – transporturi/transporturi rutiere.
Calendar Titularizare 2021
Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar:
• „Până la 7 mai 2021 – înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare;
• Termen: 10 mai 2021 – verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
• Perioada: 11-17 mai 2021 – înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere;
• Perioada: 12-18 mai 2021 – verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;
• Perioadele: 19-20 mai 2021; 13-16 iulie 2021 pentru absolvenții promoției 2021/absolvenţii 2021 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic – validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.
• Termen: 21 mai 2021 – afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a: listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.
• Perioada: 24 mai-25 iunie 2021 – stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar; organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.
• Termen: 21 iulie 2021 – desfășurarea probei scrise;
• Termen: 27 iulie 2021 – comunicarea rezultatelor iniţiale;
• Perioada: 27-28 iulie 2021 – înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
• Perioada: 29 iulie-2 august 2021 – soluţionarea contestațiilor;
• Termen: 3 august 2021 – comunicarea rezultatelor finale;
• Termen: 4 august 2021 – repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021;
• Termen: 6 august 2021 – reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
• Perioada: 9-23 august 2021 – emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră”, arată edupedu.ro.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %