În luna decembrie, în vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată, ITM Argeş a efectuat un număr de 141 controale. Astfel, la 10 angajatori sancționați, au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 18 persoane.
Deficiențe constatate în urma controalelor:
-neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
-neacordarea drepturilor salariale;
-netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă;
-netransmitere contract individual de muncă în Revisal.
Valoarea amenzilor aplicate este de 208.300 lei.
Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– comerț, confecții, service auto, spălătorii auto,
– alimentație publică, restaurante, terase, transport;
– construcţii.