0 0
Read Time:1 Minute, 49 Second

ȘEDINȚA PUBLICĂ va fi pe 12.04.2021, ora 14.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Câmpulung

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștința cetatenilor Municipiului Campulung, PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI CAMPULUNG PE ANUL 2021.
Proiectul afişat conţine sumele propuse pentru bugetul anului 2021, pe clasificaţia funcţională, și, în forma în care va fi supus aprobării, va cuprinde și sumele care urmează a mai fi repartizate potrivit prevederilor art. 4, lit. b) şi e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 9 martie 2021, precum și alte surse.
Locuitorii Municipiului Câmpulung pot depune propuneri în scris cu privire la proiectul de buget pe anul 2021 la sediul instituției din Municipiul Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș – registratură, până la data de 09.04.2021, ora 12.00, cu mențiunea „Propuneri la proiectul de buget local al Municipiului Câmpulung pe anul 2021” sau pe mail orasulmeu@primariacampulung.ro.
În vederea acceptării sau respingerii propunerilor depuse la proiectul de buget, acestea vor fi analizate de catre Consiliul Local, urmand ca acesta sa se pronunte asupra lor. Termenul maxim de aprobare a bugetului local este de 45 de zile de la data publicării Legii nr. 15 / 09.03.2021.
Primaria Municipiului Campulung, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune:
Prezentarea va avea loc în data de 12.04.2021, ora 14:00, în Sala Mare a Primariei Municipiului Campulung.
Proiectul de buget a fost afisat pe site-ul institutiei www.primariacampulung.ro si la sediul Primariei Municipiului Campulung, din strada Negru Voda, nr. 127, în data de 26.03.2021.
La sedinta publica sunt invitati sa participe toti cei interesati: cetateni, persoane fizice si juridice, organizatii ale societatii civile, organizatii neguvernamentale, reprezentanti ai institutiilor publice interesate.

Lista investitiilor publice propusa pe anul 2021

Lista proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Proiectul bugetului local pe anul 2021 Cheltuieli

Proiectul Bugetului Local pe anul 2021 Venituri

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %