0 0
Read Time:1 Minute, 27 Second

ANUNȚ

Comuna Schitu Golești, județul Argeș organizează licitație publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de pe pășunea din izlazul Valea Florii, aflat în proprietatea publică a comunei Schitu Golești, județul Argeș.
Organizatorul licitației: Primăria comunei Schitu Golești, str. DN 73,nr.1, sat Schitu Golești, com. Schitu Golești, județul Argeș, tel. 0248 566 500; fax0248 529 0511,
e-maiI : primaria@schitugolesti.cjarges.ro
Data desfășurării și ora începerii licitației :12.04.2023, ora. 12:00
Locul desfășurării licitației: Sediul Primăriei com. Schitu Golești din str. DN73, nr.1, Schitu Golești, jud. Argeș;
Tipul licitației: Licitație publică cu preselecție, cu strigare;
Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. nr.71512017, cu modificările și completările ulterioare;
Data desfășurării și ora începerii preselecției: 04.04.2023, ora l2:00;
Data si ora – limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație :04.04.2023, ora 09:00;
Prețul de pornire a licitației este de 375 lei/mc iar pasul de licitare este de 5 lei;
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație este de 199,95 mc, din care pe specii:
– fag : 113,49 mc;
– anin negru : 73,47 mc;
– carpen: 0.89 mc;
– cireș: 12,16 mc.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Schitu Golești de luni până .ioi, începând cu data de 27.03.2023,între orele 08:30- l6:00 și vineri,  între orele 08:30- 14:00.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației.
Persoana de contact : Vlăducă Cătălin, tel. 0248 566 500, fax 0248 529 051, e-mail: primarie@schitugolesti.cj arges.ro.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %