0 0
Read Time:2 Minute, 40 Second

Statutul elevului, în consultare publică. Iată ce sancțiuni au fost introduse

Ministerul Educației a lansat în consultare publică două proiecte importante pentru sistemul de învățământ preuniversitar: Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevului.

Față de documentele în vigoare, proiectele supuse consultării publice conțin modificări impuse de punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar, precum și modificări care au scopul de a îmbunătăți aspecte privind activitățile specifice din unitățile de învățământ, potrivit Ministerului Educației.

Principalele reglementări/modificări din ROFUIP vizează:

 • Continuarea procesului de digitalizare și valorificarea oportunităților pe care le oferă instrumentele digitale;
 • Mai multă transparență și îmbunătățirea comunicării dintre școală și beneficiarii direcți și indirecți ai educației;
 • Mai mult sprijin pentru orientare școlară/în carieră;
 • Precizări privind încadrarea elevilor în situație de abandon școlar/risc de abandon școlar.

În ceea ce privește Statutul elevului, Ministerul Educației vizează:

 • Menținerea interdicției în privința folosirii, de către elevi, a telefoanelor mobile/a altor echipamente de comunicații electronice, în timpul orelor de curs, cu excepția utilizării acestora în scop educativ, cu acordul cadrului didactic.

Pentru corelare cu art. 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, se introduce prevederea conform căreia nerespectarea interdicției menționate anterior  poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ, în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți sau elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ. Prevederile nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

 • Introducerea dreptului elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, emisă de profesorul consilier școlar și de profesorul diriginte, având caracter de orientare școlară.
 • Introducerea prevederii conform căreia, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 40 de absențe nemotivate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 20% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută media anuală la purtare cu câte un punct.
 • Menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de coerciție.
 • Introducerea, pentru punerea în acord cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, a sancțiunilor:
  • observație individuală;
  • mustrare scrisă;
  • retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;
  • mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;
  • suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;
  • preavizul de exmatriculare;
  • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii;
  • exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii;
  • exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

Elevii sancționați cu suspendare, preaviz de exmatriculare sau exmatriculare cu drept de reînscriere beneficiază de consiliere școlară, intervenție psihologică și psihoterapie, precum și de activități remediale.

A fost menținut dreptul elevilor de a contesta sancțiunile. În situația în care, ca urmare a soluționării contestației care a fost însoțită și de scăderea notei la purtare, sancțiunea este modificată sau anulată, se poate modifica, respectiv anula și decizia de scădere a notei la purtare.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %