0 0
Read Time:1 Minute, 39 Second

Cabinet de Insolvență ENOIU NICULAE oferă spre valorificare în bloc, prin atribuiredirectă și/sau licitaţie deschisă cu strigare, ședințe organizate la interval de două săptămâni în perioada 08.05.2023 – 09.10.2023, respectiv în zilele de luni, ora 09:30, la sediul lichidatorului judiciar din Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 131, jud. Argeş,, „Bunuri mobile de natura echipamentelor privind diverse aplicații virtuale”, bunuri identificate în patrimoniul societății debitoare Virtual Psyline S.R.L. Câmpulung – jud. Arges. Prețul de început al ședințelor organizate spre valorificare în bloc, prin atribuire directă și/sau licitaţie deschisă cu strigare, respectiv 26.950 lei + TVA, a fost aprobat de creditori prin metodologia de valorificare descrisă în Procesul verbal nr. 1048 din data de 20.03.2023, document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență. Ședințele spre valorificare în bloc a bunurilor, prin atribuire directă și/sau licitaţie deschisă cu strigare se organizează conform aprobării Adunării creditorilor din data de 20.03.2023, fiind respectată procedura de faliment din Dosarul nr. 175/1259/2022 aflat pe rolul TribunaluluiSpecializat Argeş, debitoare Virtual Psyline S.R.L. Câmpulung, în conformitate cu art. 154, 155 și următoarele din Legea insolvenței nr. 85/ 2014, respectiv C.pr.civ. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire și va fi achitată în contul deschis la BancaTransilvania S.A. – Agenția Câmpulung, jud. Argeş, IBAN: RO95 BTRL RONC RT03 9308 8701,beneficiar societatea Virtual Psyline S.R.L. – în faliment, cu sediul social în mun. Câmpulung,str. Col. Ion Alexandrescu nr. 6, parter, jud. Argeş, și date de identificare: J3/ 773/ 2017,respectiv CUI: 37418992, iar documentul de plată va fi transmis pe email la sediul lichidatorului judiciar până la ora 15.00, din preziua şedinţei de licitaţie, dată la care ofertanţii se vor prezenta și cu copia certificatului de înmatriculare sau copia actului de identitate, împuternicire pentru persoana care reprezintă pe ofertant, precum şi dovada în original a depunerii garanţiei departicipare. Detalii se obţin la tel: 0742 21 31 81.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %