Concesionarea izlazului Ruginoasa, din com. Schitu Golești.