0 0
Read Time:1 Minute, 32 Second

ANUNȚ

Comuna Schitu Golești, județul Argeș organizează licitație publică pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior de pe pășunea  din izlazul Valea Pechii, aflat în proprietatea publică a comunei Schitu Golești, județul Argeș .
Organizatorul licitaliei : Primăria comunei Schitu Golești, str. DN 73,nr.1, sat Schitu Golești, com. Schitu Golești, județul Argeș; tel.0248/ 566 500; fax 0248 /529 051;
e-mail : primarie@schitugolesti.cjarges,ro
Data desfășurării și ora începerii licitației : 12.04.2023, ora. 1l:00
Locul desfășurării licitației : Sediul Primăriei com. Schitu Golești din str. DN73, nr.1, Schitu Golești, jud. Argeș;
Tipul licitației: Licitație publică cu preselecție, cu strigare;
Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.71512017, cu modificările și completările ulterioare;
Data desfășurării și ora începerii preselecției: 04.04.2023, ora 11:00;
Data și ora – limita până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și cererea de înscriere la licitație : 04.04.2023, ora 09:00;
Prețul de pornire a licitației este de 375lei/mc iar pasul de licitare este de 5 lei;
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitalie este de 2l3,11 mc, din care pe specii:
– fag: 131,88 mc;
– anin negru : 63,42 mc;
– gorun: 10,08 mc;
– carpen: 1,09 mc;
– salcâm: 0,60 mc
– cireș = 4,13 mc;
– paltin de munte: 1,91 mc.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Schitu Golești de luni până joi, începând cu data de 27.03.2023,între orele 08:30- l6:00 și vineri, între orele 08:30- 14:00.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitaliei.
Persoana de contact : Vlăducă Cătălin, tel. 0248 566 500, fax 0248 529 051, e-mail:primarie@sch itugolesti.cjarges.ro

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %