Federaţia Naţională a Părinţilor a cerut recent eliminiarea mai multor cerințe din programa pentru Evaluarea Națională 2021. Conform cerințelor trimise către Ministerul Educației, este dorită și organizarea unei simulări în luna martie. Mai exact, Federația dorește eliminarea unei serii de cerințe din programa de limba română pentru examenul de la finalul clasei a VIII-a, Evaluarea Națională. Printre acestea se află textul dramatic sau realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice. Potrivit textului, părinții își exprimă îngrijorarea față de „modalitatea în care elevii din actuala generație de clasa a VIII-a s-au putut pregăti eficient pentru a susține examenul”. Ţinând cont atât de modalitatea desfăşurării efective a activităţilor de predare-evaluare ȋncontextul epidemiologic actual ȋn care ne aflăm de aproape un an cât şi problemele apărute pe parcursul anilor de studii, vă ȋnaintăm, spre analiză, opiniile grupului de lucru din cadrul Departamentului ȋnvăţământ gimnazial al federaţiei, format, preponderent, din profesori de limba şi literatura română, din mediul urban şi rural”, este scris în textul formulat de părinţi.
Părinții doresc eliminarea următoarelor elemente din programa pentru Evaluarea Națională
Tipuri de texte: textul dramatic şi arta spectacolului (autor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialogului; actori, decor, costume, lumini, muzică)
Tipare textuale de structurare a ideilor: explicative
Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Folosirea corectă a pronumelor şi a adjectivelor pronominale: nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire. Pronumele şi adjectivul pronominal negativ şi negaţia în propoziţie.
Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: completiva indirectă şi opoziţională, circumstanţiala de loc, de timp, de mod, cauzală, finală”, transmite Federaţia Naţională a Părinţilor, conform sursei menționate.