O adresă trimisă duminică, 17 ianuarie, de către Minister spre inspectoratele şcolare specifică modalitatea prin care se va derula întocmirea listelor cu profesorii care vor să se vaccineze în cadrul celei de-a doua etape de vaccinare. ”Având în vedere faptul că începând cu data de 17 decembrie 2020 a intrat în vigoare H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România precum şi faptul că a fost deschisă Etapa a II-a de vaccinare împotriva COVID-19, care include populaţia cu grad de risc şi lucrătorii care desfăşoară activităţi în domenii-cheie/esenţiale, printre care personalul din unităţile şi instituţiile de învăţământ, vă solicităm să diseminaţi informaţiile către toate unităţile de învăţământ în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru asigurarea accesului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic la programul de vaccinare împotriva COVID-19”, se spune în adresa trimisă de Ministerul Educaţie către inspectoratele şcolare generale. Astfel, fiecare unitate de învăţământ va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea unităţii de învăţământ preuniversitar pe platforma alocată campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate şi programarea la vaccinare a personalului angajat în respectiva unitate. Informaţiile cu privire la acţiunea de vaccinare pot fi/trebuie sa fie accesate pe linkul: https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/, potriovit aceleiaşi surse.
Prioritate la înscriere au angajaţii din învăţământul preşcolar – unde nu este obligatoriu portul măştii de către copii; cadrele didactice care lucrează nemijlocit cu elevii şi angajaţii unităţilor de învăţământ preuniversitar care urmează să funcţioneze cu prezenţa fizică începând cu 8 februarie. Fiecare şcoală trebuie să trimită către inspectoratul şcolar general numele persoanei desemnate să se ocupe cu acţiunea de vaccinare, funcţia şi datele de contact ale acesteia până luni, 18 ianuarie, până la ora 16.00, urmând ca inspectoratele şcolare judeţene/ISMB să transmită situaţia către Ministerul Educaţiei până marţi, 19 ianuarie, ora 12.00, se mai arată în comunicat.