0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second

Calendarul Admiterii la liceu pentru anul 2021 a fost modificat. Astfel, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu va avea loc cu o săptămână mai târziu decât era planificată inițial. Conform documentului postat pe edu.ro, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a VIII-a pe locurile de la liceu are loc pe 24 iulie, în loc de 16 iulie, cum era în ordinul inițial. O altă schimbare importantă este că părinţii elevilor vor trebui să se programeze pentru depunerea fizică a dosarelor de înscriere. Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, față de 8-14 iulie, cum era în calendarul Admiterii. „Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să-și exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”, se arată în ordinul citat.

Calendarul admiterii la liceu 2021

10 mai 2021 – Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă;
10 mai 2021 – Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională; Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere și postarea ei pe site-urile inspectoratelor școlare;
10 -14 mai 2021 – Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de amitere; Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora;
21 mai 2021 – Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită;
17 mai – 11 iunie 2021 – Ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare;
16 iunie 2021 – Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați;
17 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale elevilor de clasa a VIII-a;
13 iulie 2021 – Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice;
Depunerea/Transmiterea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă;
14 iulie 2021 – Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată;
15 iulie 2021 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean / al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a;

Probele de aptitudini

07-14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere, însoțite de documentele prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere;
15-18 iunie 2021 – Desfășurarea / echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din anexa nr. 3;
18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini;
18 iunie 2021 – Transmiterea, în format electronic și în scris, către Comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;
22 iunie 2021 – Transmiterea de către comisiile de admitere către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată;
13 iulie 2021 – Transmiterea de către comsiile de admitere către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;
14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;
15 iulie 2021 – Transmiterea de la liceele vocaționale a informațiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la lasele pentru care au susținut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini sau celor care au fost admiși, dar care au declarat în scris că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %