0 0
Read Time:6 Minute, 0 Second

Aproape 13.000 de copii din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, așa cum arată datele colectate de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar consecințele acestui fenomen sunt extrem de complexe, cu implicații atât pentru copil, cât și pentru părinți și comunitate. Dintre cei 12.896 de copii rămași în țară, în urma migrației economice a părinților, 4.897 de copii sunt din județul Prahova, 2.727 copii din județul Dâmbovița, 2.594 copii din județul Argeș, 1.120 de copii din județul Teleorman, 773 de copii din județul Ialomița, 654 de copii din județul Giurgiu și131 de copii din județul Călărași.
Iată care sunt obligațiile persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu părinte/părinți plecat/plecați la muncă în străinătate:
-să asigure toate condițiile unei îngrijiri și educări normale creșterii și dezvoltării copilului;
-să pună la dispoziţia Direcției de Asistența Socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia;
-să participe la evenimentele/programele de consiliere și informare organizate de către Direcția de Asistență Socială;
-să anunte orice modificare ce poate interveni în legatura cu copilul pe care îl are în creștere și îngrijire cu privire la domiciliul, unitatea de învățământ, medicul de familie, adresa părinților, numere de telefon, etc.;
-în cazul în care constată probleme ale minorului privind situația școlară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative să solicite sprijin reprezentanților Direcției de Asistență Socială, consilierului școlar, psihologului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituții publice locale.
Astfel, conform statisticii puse la dispoziție de Direcția de Asistență Socială Câmpulung, în anul 2020, raportările referitoare la copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate au fost următoarele: trimestrul I : 32 copii; trimestrul II: 27 copii; trimestrul III: 24 copii; trimestrul IV: 24 copii.
Procedura de urmat în cazul plecării la muncă în străinătate a părinţilor iată care sunt precederile art. 104 din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată conform cărora:
(1)Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție serviciului public de asistență socială de la domiciliu (D.A.S. Câmpulung), cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țara;
(2) Notificarea va conține, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz;
(3)Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
(4) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și tutorelui, precum și în cazul în care ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat;
În acest context, părintele care urmează să plece la muncă în străinătate se va prezenta la sediul D.A.S Campulung din strada Matei Basarab, nr.66, cu următoarele documente, în vederea notificării:
1. declarație pe propria răspundere;
2. carte de identitate/acte de stare civilă;
3. sentința divort-după caz.
Părintele care urmează să plece la muncă în străinătate trebuie sa cunoască toate datele de identificare ale persoanei în grija căreia va rămane copilul.
Acte pentru copil:
1. certificat de naștere sau carte de identitate
Trebuie menţionat faptul că, în conformitate cu art. 105 al aceluiaşi act normativ: (1)Persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil;
(2) Serviciile Publice de Asistență Socială organizate la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor asigură persoanelor desemnate consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni;
(3)Instanța va dispune delegarea temporară a autorității părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin (3).
Ulterior, în vederea nominalizării persoanei care va asigura creșterea și îngrijirea copilului pe durata absenței părinților din țară și obținerii hotărârii de delegare a autorității părintești la Judecătoria Campulung se va depune o cerere de solicitare. La aceasta, se vor adăuga:
– documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (carte de
identitate, certificat naştere, certificat de căsătorie, etc.);
– dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul, etc;
– alte documente (dacă acestea există): contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.;
– documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate;
– adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
– documente pentru persoana în grija căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, adeverinţă medicală privind starea de sănătate a acestuia, etc;
– alte acte doveditoare (în funcție de situație sau la cererea judecătoriei).

După finalizarea acestor demersuri şi pronunţarea instanţei de judecată referitor la delegarea de autoritate părintească cu privire la persoana copilului, D.A.S Câmpulung începe procedura de monitorizare in conformitate cu Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
Pentru informaţii suplimentare, vă comunicăm datele de contact ale D.A.S Câmpulung: telefon 0248/531.890 sau pe adresa de e-mail – social­a.asistenta@yahoo.com
Adrian Macovei, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, a evidențiat consecințele sociale ale migrației economice a părinților: ”Suntem în fața unui fenomen sociologic de amploare, care, din păcate, are proporții din ce în ce mai agravante. Dincolo de consecințele asupra dezvoltării emoționale a copilului rămas singur acasă, există și consecințe sociale, în ceea ce privește integrarea în societate, prin școală, prin comunitate. De multe ori, acest copil se simte de două ori abandonat, atunci când este discrimat la școală, pentru că nu poate merge într-o tabără, de exemplu, neavând reprezentant legal”.
Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, atrage atenția asupra vulnerabilizărilor crescute la care sunt supuși copiii nevoiți să crească în absența părinților:
”Fenomenul copiilor care rămân în grija rudelor, în vreme ce părinții lor muncesc peste granițe pentru a le trimite bani și a le asigura, astfel, un nivel de trai decent, nu se rezumă la dor, ci cuprinde mult mai multe paliere ale emoțiilor și ale dezvoltării sociale. Acestui copil îi este rușine, acest copil este furios, acestui copil îi este teamă, acest copil se simte deseori abandonat și nu știe cui și dacă are voie să ceară ajutorul. De aceea este crucială intervenția noastră, pentru a ne asigura că sentimentele acestea atât de puternice nu vor lăsa răni iremediabile”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %