0 0
Read Time:5 Minute, 59 Second

Plecând de la priorităţile naţionale de dezvoltare a României, noile reforme iniţiate de MEC urmăresc asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltarea personală şi socială. Un accent deosebit în cadrul noilor programe de reforme este pus pe consolidarea învăţământului profesional şi tehnic şi mai ales a componentei de învăţare la locul de muncă. Din păcate învăţământul profesional şi tehnic este ultima opţiune a elevilor când îşi aleg un traseu educaţional după absolvirea învăţământului gimnazial.
Presupunem că acest lucru se datorează mai multor cauze din care am identificat:
în învăţământul gimnazial nu se aplică orientare şcolară şi profesională;
promovare insuficientă a învăţământului profesional şi tehnic;
parteneriat insuficient dezvoltat între şcoală şi agentul economic care să conducă la o formare profesională şi tehnică adaptată realităţii actuale;
Conceptul de orientare şcolară şi profesională în învăţământul românesc există, dar el este ignorat cu desăvârşire. Nu există mecanismele şi specialiştii în învăţământul românesc care să îl facă funcţional. Puţini ştiu că orientarea şcolară şi profesională trebuie începută în primii ani de şcolarizare ai copilului, când în funcţie de abilităţile înnăscute ar trebuie să fie direcţionat spre dezvoltarea acestora.
La noi în țară părinţii care îşi permit încearcă să îşi canalizeze copiii pentru activități extraşcolare: practicarea unui sport, învăţarea de limbi străine, participări la cercuri în cadrul palatului copiilor sau la diverse asociaţii în funcţie de ceea ce consideră fiecare. Părinţii receptivi la nevoile copiilor pot să îşi îndrume copiii spre ceva ce acestora le face cu plăcere şi care, mai târziu, conferă reuşita în viaţă. Dar de foarte multe ori se dovedeşte o sarcină în plus pe care copiii o fac obligaţi şi nu din plăcere și care în timp face mai mult rău, decât bine. Aceasta reprezintă o prima formă de orientare a copilului.
Dar ce facem cu cei care nu îşi permit acest lucru? Cei care nu au avut posibilitatea în ultima perioadă să beneficieze nici măcar de orele de curs din cauza lipsei dispozitivelor sau conexiunii la internet? Aceştia sunt cei care vor merge spre o formă de învăţământ în care abilităţile şi deprinderile pot fi dezvoltate sau dimpotrivă nu se por regăsi, vor trata fiecare oră ca pe o corvoadă şi în final vor eşua în alegerea unui traseu educaţional optim.
Din păcate părinţii care îşi doresc un anumit statut social nu înţeleg importanţa orientării şcolare şi profesionale a propriilor copii. Aleg ceea ce ei consideră că este bine pentru propriul copil. La vârsta adolescenţei, când copilul încearcă să se adapteze la mediul în care trăieşte, să îşi găsească propriul ,,eu” din păcate nu se mai identifică cu traseul ales de părinţi.
Poate acesta este răspunsul la situaţiile întâlnite tot mai des, când tinerii absolvenţi ai unei forme de învăţământ liceal, profesional sau chiar universitar nu reușesc în meseria aleasă și în final nu reuşesc să îşi găsească un loc de muncă.
În ceea ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic nu negăm faptul că din anul 2014 de când a fost reînființat învăţământul profesional nu au fost campanii de promovarea a acestei forme. Din păcate acestea nu au avut clar fixate ţintele, atât la nivel naţional cât și local
Sunt foarte mulţi părinţi şi elevi care nu accesează materialele informative puse la dispoziţie de către instituţiile de profil, fie datorită faptului că nu ştiu sau nu au resursele necesare. O promovare directă ar trebui real în timpul orelor de dirigenţie şi a lectoratelor cu părinţii.
Plecând de la aceasta s-a iniţiat legal începând cu anul 2019 ,,Săptămâna meseriilor” – o campanie de promovare a învăţământului profesional şi tehnic.
Campania care durează de fapt o lună din 26 februarie până în 26 martie se doreşte a fi o promovare directă prin participarea instituţiilor de învăţământ care au în ofertă astfel de clase la activități în cadrul şcolii gimnaziale. Mai mult campaniile permit şi agenţilor economici care solicită formarea elevilor în meserii să participe alături de reprezentanţii liceelor.
Prin acest articol dorim să venim în sprijinul unităţilor şcolare din învăţământul profesional şi tehnic câmpulungean şi în special al Colegiului Tehnic Câmpulung în promovarea ofertei şcolare.
Pentru anul şcolar 2021-2022 oferta şcolară a Colegiului Tehnic Câmpulung este următoarea:

LICEU ZI CLASA A IX-A
Profil Domeniu de pregătire Calificarea profesională Nr. locuri/clase
Servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în gastronomie 24/1 clasă
Tehnic Electronică automatizări Tehnician în automatizări 24/1 clasă
Tehnic Mecanică Tehnician mecatronist 24/1 clasă
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CLASA A IX – A
Domeniu de pregatire Calificarea profesionala Nr. locuri/clase
Turism și alimentație Ospătar(chelner)vânzător în unități de alimentație 24/1 clasă
Mecanica Operator pe mașini cu comandă numerică 24/1 clasă
Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 24/1 clasă
LICEU SERAL CLASA A XI – A
Domeniu de pregatire Calificarea profesionala Nr. locuri/clase
Fabricarea produselor din lemn Tehnician designer mobilă și amenajări interioare 28/1 clasă

Din discuţiile purtare cu reprezentanţii unităţii de învăţământ am dori să subliniem avantajele pe care le oferă alegerea unei opţiuni din oferta prezentată:
Alegerea unui traseu educaţional prin liceu cu durata de 4 ani permite obţinerea:
unui certificat de calificare la tehnician în meseria aleasă şi posibilitatea obţinerii unui loc de muncă, ca personal calificat după absolvirea liceului;
obţinerea diplomei de bacalaureat ca orice absolvent de învăţământ liceal;
continuarea studiilor la o facultate de profil şi certitudinea înţelegerii mai bine a noţiunilor în condiţiile în care există o bază de cunoştinţe tehnice formate în liceu;
pentru cei care nu au posibilitatea financiară să urmeze o facultate, angajarea datorită calificării obţinute şi urmare a cursurilor în sistem FR ÎDD sau chiar zi;
pentru absolvenţii fără diplomă de bacalaureat posibilitatea înscrierii la şcoală postliceală sau şcoala de maiştrii;

Alegerea unui traseu educaţional prin şcoala profesională/dual, permite:
după trei ani de şcolarizare, angajarea în meseria aleasă;
posibilitatea obţinerii unui venit suplimentar datorită bursei profesionale garantată de către stat;
posibilitatea experimentării unor situaţii de practică reale în condiţiile în care practica se desfăşoară la agenţii economici de profil;
obţinerii unui certificat de calificare în meseria aleasă;
posibilitatea echivalării studiilor profesionale cu clasa a IX-a şi a X-a, învăţământ liceal ce dă posibilitatea continuării școlarizării fie prin învăţământ liceal zi, fie prin învăţământ seral. Absolventul de învăţământ profesional îşi poate continua studiile fie în acelaşi domeniu, fie în alt domeniu de formare, înscriindu-se în învăţământul liceal zi în clasa a XI-a si continuarea studiilor pentru doi ani școlari, fie în învăţământul liceal seral- doi ani şi jumătate. La final poate obţine un nou certificat de calificare în domeniul ales. Astfel are posibilităţi mai mari de angajare datorită celor două certificate de calificare obţinute.Ca orice absolvent de liceu poate să beneficieze de avantajele acestuia deja prezentate mai sus.
Din prezentarea acestor avantaje alegerea de către un absolvent al învăţământului gimnazial a unui traseu educaţional prin învăţământul profesional şi tehnic, considerăm că nu reprezintă un eşec pentru nici un elev. Dimpotrivă, faptul că în patru respectiv trei ani este considerat în societate o persoană calificată ce îi dă posibilitatea să se integreze pe piaţa muncii este un avantaj pentru orice început în viaţă.
Încheiem parafrazând sloganul Colegiului Tehnic Câmpulung: ,,Noi te pregătim pentru viață!” că o meserie aleasă corespunzător te pregătește pentru viață

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %